Kalifornské centrum cestovania a máp pripravilo pred rokmi zaujímavú reklamu. Vysvetľuje možno aj fakt, prečo sa muži neradi pýtajú na cestu. Samozrejme, treba ju brať s humorom. O to aj šlo.