Koncentračný tábor máme aj na Slovensku, trpí absurdným nezáujmom

Kým vo svete rezonuje Terezín, Treblinka a Osvienčim, neobjavuje sa zmienka o koncentračných a pracovných táboroch vo Vyhniach, Seredi a Novákoch. Aj Slovensko bolo dejiskom rasových čistiek a genocídy, ale zmienky o týchto miestach veľmi nenájdete ani v slovenských učebniciach dejepisu. Kým zariadenia v Novákoch a Vyhniach zbúrali a plochy poslúžili iným účelom, bývalý vojenský areál pretvorený na pracovný a neskôr koncentračný tábor v Seredi zostal ako veľmi dobre zachovaná pripomienka dodnes. Takmer žiadna propagácia a záujem vzdelávacích inštitúcií na Slovensku spôsobili, že napriek historickej a spoločenskej hodnote tohto miesta nepatrí medzi turistické ciele.

Sereďský koncentračný tábor
Koncentračný tábor v Seredi a jeho história sa delia na dve etapy. Od roku 1941 sa v pracovnom tábore zapájali prevažne židovskí zajatci do pracovnej činnosti v textilnej či v stolárskej výrobe. Od roku 1942 sa začal tábor pretvárať na koncentračný. Odtiaľto sa v železničných transportoch vyvážali väzni do nacisticky okupovaných území, no aj priamo tu sa odohrávalo vraždenie a týranie, aké poznáme len z príbehov pochádzajúcich zo známejších táborov. Celkovo bolo len v rámci prvej vlny deportácií v sereďskom koncentračnom tábore 57 752 Židov. Medzi rokmi 1944 až 1945 to bolo ďalších 11 719 Židov. Dnes je päť barakov pracovného a koncentračného tábora v Seredi národnou kultúrnou pamiatkou a tvoria súčasť Múzea holokaustu v Seredi.

Riešením mohli byť školy
Záujem Slovákov, žiakov a mládeže, či dokonca zlepšenie povedomia o tomto mieste, by bolo možné zaistiť užšou spoluprácou Ministerstva kultúry, ktoré zastrešuje objekty múzea a Ministerstva školstva. Primárne by sa vzdelávanie slovenskej mládeže malo odohrávať v rámci Slovenska a v rámci slovenských dejín. Práve toto by totiž bola ideálna príležitosť na spropagovanie a posilnenie významu tohto miesta, ktoré je zároveň pripomienkou udalostí II. svetovej vojny. Toto miesto sa začalo v médiách objavovať len pred niekoľkými rokmi aj vďaka filmu Nedodržaný sľub, ktorý sa týkal udalostí v tábore a zároveň sa aj na konkrétnom mieste nakrúcal.

Text je súčasťou školskej práce, ďalšie použitie vyhradené. (T)

Cestovateľ milujúci svoju rodnú krajinu, regióny Slovenska, ale aj neotrepané bezpečné turistické ciele s dobrými ľuďmi. Víta tipy na zaujímavosti slovenských regiónov a nepohrdne ani zážitkami z ciest v zahraničí.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply