Poistenci už môžu od 12. mája navštíviť Bardejovské kúpele

Pre klientov zdravotných poisťovní sú od utorka 12. mája 2020 opäť otvorené Bardejovské kúpele, a.s. ,a j keď zatiaľ len v obmedzenej prevádzke. Pandémia koronavírusu a opatrenia s ňou súvisiace uzatvorili kúpele na šesť týždňov. Znovuotvorenie kúpeľov sa koná za prísnych protiepidemiologických opatrení, ktoré sú odporúčané hygienikmi. Ako informuje ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov, a.s., Tamara Šatanková, kúpele očakávajú v prvom týždni nástup 250 až 300 klientov zdravotných poisťovní s následným zvýšením na 400 – 500 klientov.

„Momentálne od 12. mája 2020 sme prístupní jedine pre klientov zdravotných poisťovní, ktorým návrh na liečbu schválil lekár a absolvujú liečbu v trvaní minimálne tri až štyri týždne. Každý klient, ktorý nastupuje na liečbu prechádza špeciálnym koridorom k hotelu Ozón. V hoteli ho vyšetria lekári, ktorí odmerajú jeho telesnú teplotu a spíšu cestovateľskú anamnézu. Ubytovanie prebieha na recepcii a potom klient absolvuje vstupnú zdravotnú prehliadku u určeného lekára. Testy na COVID- 19 sa nebudú robiť. Po nástupe, každý klient dostane ochranné rúško a jeho povinnosťou je ho nosiť po celý čas pobytu v kúpeľoch. Počas liečby je zákaz prijímať návštevy a opúšťať areál kúpeľov,“ spresnila postup T. Šatanková.

V súčasnej situácii sa klienti budú môcť ubytovať na izbe sami bez príplatkov. Ak prídu dvojice, budú bývať samozrejme spoločne. V jedálni bude klient podľa možností usadený sám pri stole, manželia môžu sedieť spolu. Sauny aj wellness budú zatiaľ mimo prevádzky.

„ Veríme, že opatrenia proti pandémii sa už v prvej polovici júna uvoľnia tak, aby sme mohli začať prijímať aj samoplatcov. Až pri počte okolo 500 nám klienti cez zdravotné poisťovne zabezpečujú iba okolo tridsať percent tržieb. Aby sme opäť mohli naplno fungovať potrebujeme aj samoplatcov,“ doplnila T. Šatanková.

Doplnila, že kúpele budú potrebovať pomoc od štátu, pretože takmer všetci zamestnanci boli doma a dostávali len 80% miezd. Pre zachovanie zamestnanosti je to nevyhnutné.

Kultúrne a spoločenské akcie zatiaľ nebudú

Bardejovské kúpele, a.s. tradične organizujú počas sezóny kultúrne  a spoločenské podujatia. V tomto roku museli kúpele spoločenské udalosti vrátane otvorenia kúpeľnej sezóny či kúpeľných dní zrušiť. V pláne však majú aspoň jednoduché koncerty priamo v areáli kúpeľov, aby bol dodržaný minimálny odstup medzi jednotlivými klientmi. Ak to situácia dovolí, v jeseni kúpele zorganizujú niektorý z festivalov.

V Bardejovských kúpeľoch sa liečia onkologické choroby, choroby obehového a tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z povolania, ochorenia obličiek a močových ciest, choroby pohybového ústrojenstva a ženské ochorenia.

Viac informácií na: www.kupele-bj.sk

 

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply