V Luhačovicach už po štvrtý krát Dni slovenskej kultúry

Aj tento rok sa Luhačoviciam podarilo opäť pokračovať v tradícii upevňovania česko-slovenských vzťahov úspešným zavŕšením kultúrneho podujatia Dni slovenskej kultúry.  Počas štyroch dni mali návštevníci Luhačovíc a hostia či pacienti Kúpeľov Luhačovice (ktoré boli zároveň organizátorom podujatia) možnosť užiť si bohatý kultúrny program – predstavil sa bratislavský Folklórny súbor Karpaty a swingová hudba Fats Jazz Band. Dni slovenskej kultúry sa konajú každoročne počas prvého septembrového týždňa.

Luhačovice – Slovákmi najobľúbenejšie kúpeľné mesto

Každoročne navštívi kúpele Luhačovice až niečo vyše 2000 slovenských návštevníkov (uvedený je počet pobytových hostí, celková návštevnosť je ešte vyššia). Môžu za to predovšetkým geografická blízkosť, jedinečná architektúra Dušana Jurkoviča, bohaté kultúrne a spoločenské podujatia, ale i liečivé vody na čele s Vincentkou, Ottovkou alebo Aloiskou.

Dušan Jurkovič v Luhačoviciach

Veľa ľudí ani netuší, že príchod a pôsobenie Dušana Jurkoviča v Luhačoviciach súvisí s tým, že začiatkom 20. storočia českí a slovanskí buditelia hľadali protipól Karlových Varov, kde sa stretávali spoločenské špičky nemeckých krajín v nemeckom salóne. Myšlienka vytvoriť protipól a tradíciu stretávania sa Slovanov v Luhačoviciach v slovanskom salóne, stála pri pozvaní Jurkoviča do Luhačovíc.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply