Pocit dovolenky vám najlepšie vyvolajú fotografie, zistil prieskum Nikonu

Fotografie z dovolenky, štúdie NikonNikon v spolupráci s výskumným centrom Mind lab International zistil, že ľudia sa na svoju dovolenku oveľa viac tešia, keď si prezerajú fotografie z lokality, kam majú odcestovať. Fotky dokonca predbehli vône, chute, či zvuky z dovolenky.

Pred vypuknutím dovolenkovej sezóny overovala spoločnosť Nikon spolu s neurológmi z výskumného centra Mind lab International aké faktory najviac ovplyvnia pocit radosti z nadchádzajúceho voľného času.

Výsledky ukázali, že najvyššiu úroveň mentálneho aj fyzického vzrušenia vedci zaznamenali u fotiek dovolenkových aktivít – tie dokonca prekonali aj fotografie miestnych pokrmov, nočného života, hotelov alebo vybraného letiska. Navyše fotky navodili pocit dovolenky oveľa viac ako vône, chute alebo zvukový záznam z miesta dovolenky. Ľudia sa na dovolenku tiež pozitívne navnadili prezeraním fotiek typických aktivít, ako je napr. oddych na pláži, a to oveľa viac, ako sledovaním spravodajstva o počasí z miesta dovolenky alebo čítaním textových informácií o zvolenej lokalite.

Dr. Dimitrios Tsivrikos, poradca pri výskumnom centre Mindlab International a psychológ univerzity London Metropolitan University, k výskumu hovorí: „Účastníci testov viac emočne prežívali skôr tešenie sa na možné zážitky než premýšľanie o faktoch týkajúcich sa ich budúcej dovolenky. Pulz účastníkov omnoho viac zrýchľovalo a aktivitu ich myslenia zvyšovalo snívanie o potenciálnych aktivitách, jedlách alebo zvukoch typických pre dovolenku, namiesto sledovania spravodajstva o počasí, čerpania informácií z turistických sprievodcov, hľadania ubytovania alebo dopravných informácií. Tie neboli kľúčové, aby vyvolali skutočný ´pocit dovolenky´. Naša štúdia dokazuje, že ľudia výrazne uprednostňujú vizualizáciu možností.“

Zaujímavosťou zostáva, že faktor spôsobujúci najväčšie fyziologické zaujatie (najvyšší nárast pocitov) bol odlišný od faktora spôsobujúceho najväčšie subjektívne vzrušenie (o čom si účastníci mysleli, že je najviac vzrušujúce). Dr. DimitriosTsivrikos: „Zaznamenali sme rozdiely vo vedomých a podvedomých reakciách účastníkov. Za povšimnutie stojí, že ak chcete byť navnadení pred dovolenkou, môžu váš mozog naladiť fotografie, ale vaše ostatné zmysly sa potešia rovnako vôňou a hudbou.“Mozog teda môže byť viac stimulovaný fotografiami, ale ľudské telo reaguje najviac na vône – výsledky ukazujú, že vôňa opaľovacieho krému zapríčinila najväčšie zrýchlenie pulzu respondentov.

Na Facebooku nová aplikácia
Po zistení výsledkov tohto experimentu vytvorila spoločnosť Nikon novú aplikáciu pre Facebook, ktorá pomôže všetkým netrpezlivo čakajúcim na začiatok svojej dovolenky. Aplikácia HolidayCountdowntotiž poskytuje každodennú inšpiráciu na získanie správnej cestovateľskej nálady a zároveň platformu, pomocou ktorej možno vytvárať, plánovať a zdieľať prázdninové nápady.

countdown od NIkon

Čo je pre to nutné urobiť? Prihlásiť sa prostredníctvom facebookovej stránky spoločnosti Nikon a poskytnúť podklady, kam a kedy sa chystáte na dovolenku. Potom vám už aplikácia predloží každý deň pred odletom podmanivé fotografie, tipy a informácie z cieľa vašej cesty. Môžete tiež pozvať svojich priateľov, aby sa zúčastnili odpočítavania a zdieľať obsah a vytvorené plány so skupinou, s ktorou budete cestovať. Aplikáciu Nikon HolidayC ountdown nájdete na adrese facebook.com/IAMNikon.

Ako prebiehal výskum?
Experimentu sa zúčastnilo 20 respondentov z celej Európy, ktorí mali objednanú dovolenku. Boli prepojení s vybavením, ktoré monitorovalo zmeny elektrických vlastností ich kože (EDA) a pulz, aby bolo možné zmerať ich fyziologické vzrušenie, teda pocity. V priebehu testovania dostávali účastníci množstvo otázok týkajúcich sa dovolenky, ktorá onedlho príde, čím sa merala subjektívna úroveň ich zaujatia, čiže „smer“ myšlienok. Vedci poskytli účastníkom podnety charakteristické pre ich zamýšľané dovolenky – napr. snímky hotelov alebo miestnych pokrmov, ktoré by chceli vyskúšať.

Pre viac informácií kontaktujte, prosím:
Katarína Ofúkaná, Media&CommunicationConsulting
Tel: 0948 240 280, E-mail: katarina.ofukana@mcc.sk

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply