Banícke a záchranárske múzeum v Ostrave Landeku

Oblasť Ostravy a Karvinej v Českej republike je dodnes známa ako „hornická oblasť havířů“ (banská oblasť baníkov). V samotnej Ostrave sa skončilo s ťažbou v druhej polovici minulého storočia, no zostalo po nej viacero budov, vrtných veží a ďalšie dnes už len technické pamiatky na túto éru. Pokiaľ dostanete chuť spoznať život v bani, spoznať tiež, ako prebiehala ťažba uhlia a niečo o banskom záchranárstve, práve v Ostrave Landeku si môžete prísť na svoje.

Areál a jedna rarita
Areál, v ktorom sa banské múzeum a vstup do baní nachádza je rozľahlejší, skladá sa z viacerých budov a vidieť sa tu dajú rôzne stroje a vŕtacie zariadenia. V blízkosti tohto miesta sa našla landecká venuša, dôkaz o obývaní pračlovekom a jej maketa sa nachádza pri cestičke k vstupu do baní. Nachádza sa tu reštaurácia, budova s technickou výstavou, šatňa baníkov a ďalšie objekty. Zrejme najzaujímavejším bude pre všetkých návštevníkov výťah, ktorý zváža ľudí len o niečo nižšie pod zem. Nebude to teda zrejme nič pre klaustrofobikov. Na hlave helma a ide sa…

Spoznávanie baníckeho života
Sprievodca návštevníkom ukáže, ako žili baníci kedysi a ako v modernej dobe. Vysvetľuje, aké spôsoby zabezpečenia existujú, ako sa stravovali, a ako sa ovládali jednotlivé stroje. Je tu krátky prierez históriou ťažby, ale výklad nezabúda ani na bezpečnosť baníkov a vysvetlenie funkcie indikátorov nebezpečných plynov. Zaujímavé na tom všetko je, že ste v skutočnej bani, nie veľmi hlboko pod zemou, skôr hlbšie v kopci samotnom. Aj preto je pohyb bez komplikácií, dokonca sa dá povedať, že je návšteva vhodná aj pre starších návštevníkov.Banské záchranárstvo

Po prehliadke vnútra bane nasleduje prehliadka a výklad banského záchranárstva. Pre niekoho možno menej zaujímavá, no pre baníctvo nevyhnutná časť. Múzeum disponuje dýchacími prístrojmi rôznej éry a hodnoty. Z viacerých druhov sa práve tu nachádza jediný zachovalý kus. Návštevníci získajú poznatky o tom, ako prebiehajú banské záchranárske práce. Pre deti aj dospelých sa tu nachádza cvičná konštrukcia záchranárov, v ktorej môžu deti aj dospelí vyskúšať, aké to je preliezať sa cez rúry a rebríky. Na krátke vybláznenie celkom dobré.

Celé múzeum je riešené jednoducho. Nič komplikované. Treba brať do úvahy, že budovy sú staršie a ťažba už naozaj nepokračuje. Banícke múzeum v Ostrave v časti Landek je prístupné celoročne. Dobré je však vopred informovať, či bude prehliadka dostupná aj v čase vašej návštevy.

Obrázky: http://ostrava.cestovanie.biz

Matej Mravec: Otec malej rodiny a cestovateľ, ktorý najviac miluje Európu, Slovensko a Karibik. Čitateľ kníh českých cestovateľov, encyklopédií zameraných na amazonské pralesy a fanúšik dokumentárnych kanálov káblovky.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply