Kysucké rarity: v obci Korňa tečie kvalitná ropa z prameňa už celé roky

Ropný Prameň © TomášKysučania sú známi ako ľudia pracovití, hoci chudobní. Málokto by však povedal, že práve na Kysuciach vyviera ropa zo zeme a tečie bez spracovania rovno do potoka k rybám, ktoré si za možno celé stáročia na prítomnosť tejto látky už zvykli. V obci Korňa v okrese Čadca totiž na jednej z lúk vyviera kvalitná ropa s vysokým obsahom olejov a malým obsahom síry priamo zo zeme aj napriek tomu, že tu ide o geologicky chudobnú oblasť. Flyšové pásmo s obsahom pieskovcov a bridlíc je tak vďaka tejto rarite vnímané ako roponosné, pričom ropa tu tečie už viac ako sto rokov. Podobných miest bolo v oblasti viac, no zachovalo sa len toto jediné.

Ropa na KYsuciach ropný prameň Korňa

Chcete navštíviť túto raritu?
Zaujímavosťou je, že o tomto mieste sa príliš nehovorí a tak je skôr odkázané na tých, čo vedia čo a kde hľadať. Mnoho ľudí obcou prejde bez toho, aby vôbec tušili, že sa v nej nachádza rarita celoslovenského významu. Stačí pritom len pozorne sledovať cedule v obci. Jedna taká smerom od Turzovky vás upozorní na smer k ropnému prameňu. Miesto nie je prístupné pre automobily a tak je dobré vozidlo odparkovať na parkovisku pri potoku, ktoré je určené pre približne 8 vozidiel. K ropnému prameňu, alebo ak chcete výveru, je to približne 100 metrov do kopca po poľnej ceste. Po ľavej strane budete mať ploty a dvory dvoch až troch rodinných domov, po pravej strane role a lúky s dreveným plotom. Pozornému oku neujde, že v tesnej blízkosti tohto plota jeho líniu lemuje hnedý mastný kanál so zápachom pripomínajúcim ropu. Práve tadiaľ tečie ropa až do miestneho potoka. Miesto samotného prameňa nemôžete minúť. Už len podľa čuchu. Ropa tu vyviera pomaly a pozvoľne. Na niektorých miestach dokonca môžete badať bublanie, alebo viditeľný prúd. Od mazľavej látky z vysokej zemskej hĺbky sú zafarbené približne 2 až 4 metre štvorcové zeme.

Ropa na KYsuciach ropný prameň Korňa

V minulosti boli snahy o priemyselnú ťažbu. Po zistení, že by nešlo o rentabilnú ťažbu, sa nakoniec od plánov upustilo. V súčasnosti existujú plány na využívanie bohatých ložísk zemného plynu pre účely vykurovania obce. Ložiská by totiž mohli byť využívané práve obcou, prípadne susednými obcami.

Ropa na KYsuciach ropný prameň Korňa

O Kysuciach a zaujímavostiach v tomto regióne informujú aj stránky www.kysuce.info. Fotografie so súhlasom Zaujimavosti.net

Matej Mravec: Otec malej rodiny a cestovateľ, ktorý najviac miluje Európu, Slovensko a Karibik. Čitateľ kníh českých cestovateľov, encyklopédií zameraných na amazonské pralesy a fanúšik dokumentárnych kanálov káblovky.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply