Spoznajte bližšie Pražský orloj

Pražský orloj je jednou z atrakcií, ktorá patrí neodmysliteľne k poznávaniu Prahy a je zahrnutá v každom poznávacom výlete hlavným mestom Českej republiky. Významné sú z viacerých dôvodov a nepopierateľne sú nádherné aj v súčasnosti. Ich zložitosť vyráža dych, pritom prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1410. Jeho hlavnou častou je astronomický ciferník s astronomickým cyklom, so slnkom a súhvezdiami, ako aj kalendárová časť. Nad celým orlojom sa nachádza zastrešenie malou strieškou pod ktorou sa ukrývajú ešte dve okná. Tie pozná každý, čo zastihol orloj počas celej hodiny. V nich sa totiž objavujú a z nich aj pohybujú postavy 12 apoštolov, ktorí majú spojitosť s orlojom len náboženskú. Od prvej zmienky sa však orloj zmenil na nepoznanie. Dočkal sa niekoľkonásobnej rekonštrukcie, prestavby, taktiež vnútorný hodinový mechanizmus sa dočkal zdokonaľovania a úprav v rôznych etapách svojho života. Najviac orloj poškodila II. svetová vojna, po ktorej bolo nutné orloj opraviť. Z drevených sôch na okolí možno spomenúť zmýšľajúceho mudrca vedľa archanjela, kronikára píšuceho dejiny, astronóma, ktorý sleduje oblohu, lakomec, márnivec a kohút ktorý ukončí vystúpenie apoštolov. V pohybe je zo všetkých drevených sôch po boku len socha smrtky.

Veža, na ktorej je nasadený orloj bola pôvodne radnicou. Vo vnútri sa nachádza aj vysvätené kaplnka. Autorom pôvodného a stále zachovaného astronomického číselníka je majster Mikuláš z Kadane. hovorí sa, že pri jeho celej výrobe sa mohli inšpirovať o niekoľko desaťročí starším orlojom v Padove.
V dávnych dobách od svojho vzniku si orloj vyžadoval obsluhu. Povolanie to pritom bolo často dedené, a celoživotné. Ovládať stroj a vedieť vyriešiť problém mohlo naozaj len málo vybraných ľudí.
Legendy, ktoré opradili orloj hovorili o tom, že autorom orloja je majster Hanuš. Historici už dokázali, že skutočným autorom nebol, len sa o orloj staral počas stredoveku až do svojej smrti, no hovorilo sa, že zo strachu, že yb mohol postaviť ešte ďalší takýto prekrásny stroj, mu vypichli oči. Legendy si však vytvorili ľudia aj k jendotlivým dreveným sochám okolo orloja. Jednoz zo stále žijúcich legiend je fakt, že ak sa orloj zastaví, alebo nevysvetliteľne pokazí, príde vojna. Prípadne ten, čo orloj úmyselne poškodí, zošalie.

Video k príležitosti osláv 600 rokov orloja:

Aby orloj ochránili pred náletom holubov, sú sochy s ostnatými klincami, prípadne je orloj prekrytý tenkou sieťkou.

Matej Mravec: Otec malej rodiny a cestovateľ, ktorý najviac miluje Európu, Slovensko a Karibik. Čitateľ kníh českých cestovateľov, encyklopédií zameraných na amazonské pralesy a fanúšik dokumentárnych kanálov káblovky.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply