Kúpele Luhačovice ohlásili úspešný 1. polrok

Kúpele Luhačovice sa neustále snažia nielen skvalitňovať služby, ale aj rozširovať svoje kapacity. Tento rok už plnohodnotne po rekonštrukcii funguje aj hotel Morava, čo malo za následok zvýšenie návštevnosti o 9,7 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka (reálny nárast dopytu bol v uvedenom období z hľadiska klientov 3 % a počet realizovaných pobytových dní sa zvýšil o 5 %). Celkovo za 1. polrok 2016 absolvovalo v Kúpeľoch Luhačovice pobyt 17 143 klientov, najväčší dopyt bol v prázdninových mesiacoch, kedy boli kapacity kúpeľov plne obsadené.

Ďalšie rekonštrukcie

V súčasnosti pokračuje v kúpeľnom areáli modernizácia energetického hospodárstva a s tým je spojené aj obmedzenie pohybu osôb a vozidiel. Modernizácia energetického hospodárstva začala v vlani, keď bolo centrálne zásobovanie teplom prostredníctvom pary v hoteloch Palace a Morava nahradené lokálnymi plynovými kotolňami. Základnou úlohou terajšej etapy je nahradenie centrálneho rozvodu pary horúcou vodou. Nový spôsob výroby tepla bude nielen ekonomicky výhodnejší, ale aj šetrnejší k životnému prostrediu. Projekt začal v auguste a s ukončením sa podľa plánu počíta v apríli 2017, pričom najviditeľnejšie sú výkopové práce, bez ktorých sa realizácia nezaobíde.

ll-hotelpalace-cestovanie2016

O kúpeľoch

V roku 2015 Kúpele Luhačovice navštívilo takmer 33 tisíc klientov, čo zodpovedá roku 2014, ale počet pobytových dní sa zvýšil o 5 %. Rovnaký nárast je očakávaný aj v druhom polroku tohto roka a to aj z dôvodu už spomínaných navýšených ubytovacích kapacít. Pacienti s plnou alebo čiastočnou úhradou od zdravotných poisťovní sa v vlani na celkovom počte pobytových dní podieľali viac ako 55 %. Základom je česká klientela, zahraniční hostia dlhodobo tvoria okolo 10 %. Do kúpeľov jazdia predovšetkým z Rakúska a Slovenska (vlani cca 2 000), ale aj z Nemecka, Izraela a Ruska. Viac informácií na www.lazneluhacovice.cz

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply