Luhačovice v spore s kúpeľnou spoločnosťou

V Luhačoviciach je momentálne číslom jedna riešenie závažného sporu. Predmetom tohto sporu medzi kúpeľmi a vedením Luhačovíc je kto a za koľko má udržiavať kúpeľný park, ktorého pozemky vlastnia kúpele, ale sú úplne bezplatne užívané verejnosťou, vrátane klientov jej konkurentov a tento konflikt pôjde až pred súd. Akciová spoločnosť vynakladá bez investícií na úpravy parkov a záhrad 4 – 6 mil. českých korún (Kč) ročne v závislosti od potrieb konkrétneho roka. V roku 2014 investovala akciová spoločnosť z vlastných zdrojov na revitalizáciu kúpeľného areálu (predovšetkým zelene) 8 mil. Kč a mesto však doteraz na tento účel neprispievalo ani korunu. Po opakovaných výzvach zástupcovia  mesta ponúkli akciovej spoločnosti spoluúčasť iba 1,5 mil. Kč a len za dve tretiny pozemkov, ktoré sú verejným priestranstvom. Ponuka bola navyše len na dobu do konca roku 2017 a s podmienkou, že ďalších 500 000 Kč bude spoluúčasť Kúpeľov Luhačovice, a. s. Informoval o tom generálny riaditeľ kúpeľov Eduard Bláha.

„Boli sme pripravení akceptovať aj príspevok iba 2,5 mil. Kč za existujúci rozsah verejného priestranstva. Mesto ale vo svojom poslednom návrhu ponúklo len 1,5 mil. Kč za dve tretiny pozemkov, ktoré sú verejným priestranstvom a len na rok. To považujeme za nič neriešiaci návrh. Ide o sumu, ktorá stačí na „oprašovanie“, ale je absolútne nedostatočná na zastavenie chátrania komunikácií v areáli. Ročný odklad konečného riešenia by navyše našej spoločnosti zobral ďalších premlčaných 8 mil. Kč, ktoré by si areál určite zaslúžil. Len za minulý rok sme do mestskej pokladne priniesli spolu s daňami 10 miliónov českých korún, z toho kúpeľné taxy predstavovali 6,2 milióna korún, ale na údržbu parku nesmerovala z tejto sumy ani koruna,“ upozornil E. Bláha.

images_ostatni_ostatni-20

Ako bolo až do súčastnosti vyriešené toto financovanie?

Prevádzku kúpeľného parku, jeho rozvoj aj údržbu financuje výhradne akciová spoločnosť Kúpele Luhačovice. Práce vykonáva čiastočne sama, ale z väčšej časti ich nakupuje od niekoľkých dodávateľov. Najvýznamnejším z nich sú Technické služby mesta. ,,Mesto Luhačovice nikdy v novodobej histórii nenieslo žiadne náklady spojené s jeho prevádzkou, hoci má z jeho existencie priamy aj nepriamy prospech. Informácia o tom, že mesto nenesie náklady, ale nie je úplne presná. Mesto nenieslo a odmietalo, najprv úplne a teraz čiastočne, niesť náklady na starostlivosť o zeleň, upratovanie, výsadbu či obstaranie mobiliáru. Na druhej strane pritom už niekoľko rokov nesie kompletné náklady na osvetlenie týchto plôch aj na odvoz odpadu. Ide o zvláštny paradox, ktorých v celej záležitosti nájdeme viac,“ upozornil E. Bláha. Podľa neho je ďalším paradoxom, že pre mesto vyberá spoločnosť skoro 2/3 zo všetkých poplatkov (vlani celkovo mesto vybralo 10 mil. Kč), ale jej lôžkový fond pritom nereprezentuje ani 1/3 z kapacity Luhačovíc, čo svedčí o nedôslednom výbere kúpeľnej taxy v ostatných kapacitách a chýbajúcich zdrojoch mesta.  Navyše na vlastné náklady spravuje verejné pítka prameňov. Areál užívajú obyvatelia, jednodňoví návštevníci a jeho existencia podporuje rozvoj aj prosperitu celého mesta. Práve ono ho vo svojom štatúte aj regulačných dokumentoch označuje za centrum relaxácie a odpočinku, ale bez toho, aby pre neho poskytlo jedinú lavičku. Pritom kúpele za posledných 25 rokov vynaložili na údržbu areálu takmer 150 miliónov korún.

 

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply