Alpské stredisko Villach, Ossiacher See a hrad Landskron

Staré historické centrum mesta Villach návštevníkov zaujme najmä architektúrou, no v neposlednom rade aj mostmi, ktoré križujú rieku Dráva. Začiatok každej správnej prehliadky mesta sa začían na hlavnom námestí Hauptplatz so stĺpom Najsvätejšej trojice. Viacero mestských domov zo 16. storočia dotvárajú osobitý dojem z miestnej architektúry.

Villach, Rakúsko

Námestie je napojené na hlavný most cez rieku, ktorý je tiež cieľom turistov. Od Hlavného námestia to nie je nikam ďaleko. Oplatí sa pozrieť farský kostol Sv. Jakuba, trojloďovú gotickú stavbu zo 14. storočia, ktorá sa pýši barokovým oltárom s baldachýnom, no cenný je aj gotický kríž a veľká freska Sv. Krištofa z roku 1740. Museum der Stadt Villach, mestské múzeum sa nachádza v pôvodnom paláci. Založili ho v roku 1873, no na súčasnom mieste sa nachádza až od roku 1960. Pôvodný palác Crusitz je trojpodlažnou stavbou zo 16. storočia. Súčasťou zbierok múzea sú nálezy od neolitického osídlenia okolitého regiónu, ale tiež z doby bronzovej, z čias Rímskej ríše a stredoveku. Súčasťou sú aj maliarske diela z 20. storočia.

Hrad Landskron

Severovýchodne od Villachu sa nachádza azda najznámejšia historická stavba širokého okolia. Dôležitý hrad Landskron, nachádzajúci sa vo výške 135 metrov nad okolitou rovinou. O osídlení blízkeho okolia sa vie už z roku 800, avšak prvá zmienka spomínajúca hrad podchádza až z roku 1351. Nádherná historická stavba už v 14. storočí patrila Habsurgovcom. Po požiari v 16. storočí bol zrekonštruovaný a niekoľko krát zmenil majiteľa. V roku 1600 bol známy ako dejisko spoločenských akcií. V roku 1552 však zámok získal Karol V. v rámci vyvlastnenia protestanskej šľachty a pridelil ho grófovi Dietrichsteinovi. Zámok však opakovane vyhorel. Dôvodom boli údery bleskov, keďže stojí osamotene.

Jazero Ossiacher See

Jazero OssiacherSee na severovýchod od Villachu leží v nadmorskej výške 501 m.n.m. Je obľúbeným cieľom turistov, no zároveň tiež významným prostredím s výskytom viacerých živočíšnych a rastlinných druhov. Najnavštevovanejšie strediská pri jazere sú Annenheim, Steindorf a určite aj obec, ktorá jazeru dala meno, Ossiach.

Kostol Wallfahrtskirche Maria Gail

Pútnický kostol Wallfahrtskirche Maria Gail je jednou z najdôležitejších historických stavieb mesta. Postavený bol v roku 1136 ako románska stavba, ktorú rozšírili v priebehu roka 1450 a neskôr vďaka neskorogotickej stavbe získal aj sieťovú klenbu a ku kaplnke presbytérium. Výrazne ho poškodil vpád Turkov v 15. storočí, ktorí ho ako symbol kresťanstva znesvätili. V 16. storočí ho už ako zrekonštruovanú a znova vysvätenú stavbu získali luteráni. Zaujímavý je bohatý drevený oltár, nástenné fresky, ale aj rôzne kamenné plastiky na vonkajšej konštrukcii.

Drobollach am See a jazero Faak

Drobollach am See je malým mestom nachádzajúcim sa len pár kilometrov od Villachu, ležiacim pri jazere Faak. To je známe ako letovisko a cieľ najmä rodín s deťmi. V jeseni je skôr oddychovou zónou a v mestečku môžete využiť niekoľko nákupných možností.

Cestovateľ milujúci svoju rodnú krajinu, regióny Slovenska, ale aj neotrepané bezpečné turistické ciele s dobrými ľuďmi. Víta tipy na zaujímavosti slovenských regiónov a nepohrdne ani zážitkami z ciest v zahraničí.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply