Kirgizsko – „ázijské Švajčiarsko“

 • Vnútrozemská krajina s rozlohou 199 900 km2.
 • Štátna hranica s Čínou na východe, s Tadžikistanom a Uzbekistanom na východe a s Kazachstanom na severe.

Povrch a vodstvo

 • Horský systém Ťan-šanu
 • Na juhu Pamír s najvyšším vrchom 7 134 m.n.m
 • Najväčšie jazero Isyk-kol s rozlohou 6 236 km2.
 • Bohatá riečna sieť v Kirgizsku pramení Syrdarija.

Podnebie

 • kontinentálne
 • v zime drsné a tiež miestami ovplyvnené nadmorskou výškou
 • hory pokrývajú ľadovce
 • Letá sú horúce a suché so slabými zrážkami.

História

 • storočie p.n.l. – súčasť Skýtskej ríše
 • storočie – príchod turkických kmeňov
 • Storočie – príchod islamu
 • 1219 – Džingischán s mongolskou nadvládou.
 • storočie – prichádzajú predchodcovia Kirgizcov z východu.
 • storočie – samostatný národ.
 • 1876 – počiatok ruskej kolonizácie.
 • 1926 – vyhlásená Kirgizská ASR
 • 1936 – Kirgizská ASSR v rámci Sovietskeho zväzu.
 • 1990 – Krvavé strety s Uzbekmi
 • 1990 – vyhlásenie samostatnosti od Sovietskeho zväzu.

Obyvateľstvo

 • Obyvateľstvo tvorí 5,3 miliónov obyvateľov.
 • Kirgizi tvoria 60% populácie.
 • Vo Ferganskej doline žijú Uzbeci (14%), v povodí riek Ču Rusi a Ukrajinci (zhruba 18%).
 • Moslimovia tvoria 70% a pravoslávni veriaci len 6
 • V hlavnom meste Biškek (do roku 1991 Frunze) žije 762 000 obyvateľov.

Hospodárstvo

 • Úroveň rozvojovej krajiny.
 • obilniny a zemiaky. Chov oviec, koní a dobytka.
 • Ťažba nerastných surovín
 • Zavádzanie trhovej ekonomiky a zahraničný obchod s Čínou.
 • Odlivom mozgov

Cestovný ruch

 • Menej rozvinutý turizmus.
 • Orientácia na ruský a miestny cestovný ruch, prípadne jednotlivcov zo západu. Odľahlé regióny udržiavajú tradície
 • Najväčšie mestá Biškek a Och.
 • Kultúrne podujatia s koňmi, miestna gastronómia
 • Svetové nomádske hry pri jazere Issyk-Kul

Národné parky v krajine:

Bohaté na chránené územia a národné parky.

 • 10 prírodných rezervácií,
 • 13 národných parkov,
 • 19 prírodných pamiatok
 • 45 habitatov
 • 10 lesných rezervácií
 • 10 zoologických rezervácií
 • 25 botanických rezerváciíé. Všetko chránené Kirgizskou vládou a v rôznej miere využívané v miestnom cestovnom ruchu.

Významné národné parky a rezervácie

 • Štátna prírodná rezervácia Besh-Aral na západe
 • Sary-Chelek biosférická rezervácia zapísaná na zozname UNESCO
 • Národný park Chong-Kemin.
 • Rezervácia Besh-Aral State s rozlohou 112 018 hektárov habitatom ojedinelého druhu sysľa a flóry západného Ťanšanu.
 • Sarychat-Ertash v provincii Issyk-Kul, 134 140 ha.
 • Kirgizský národný park Ala-Archa od roku 1976
 • rieka Kargay-Bulak.
 • snežný leopard, divé kozy, vysoká zver

UNESCO

Posvätné miesto Sulaiman-Too – Údolie Fergana pri meste Osh,

 • posvätná hora, ktorú tvorí 5 vrcholov s okolím.

Hodvábna cesta a cestná sieť koridoru Chang’an-Tianshan – od 2. Storočia pred Kristom, do 16. storočia.

Západný Ťan-šan – Západná časť pohoria Ťan-šan zasahuje do Kazachstanu, Kyrgyzska aj Uzbekistanu. Jeho výška sa pohybuje od 700 do 4503 m2. Diverzita prírody.

Sary-Chelek – biosférická rezervácia Sary-Chelek vo výške nad 2 000 m.n.m.

 • lesy orechovníka, jabloní a hrušiek.

Doprava a dostupnosť:

 • Medzinárodná letecká doprava, Letisko Manas v Biškeku
 • Železničná doprava spája Biškek s Moskvou
 • Cestná doprava
 • Doprava prostredníctvom maršrutky
 • Na koni
 • Nedostupnosť mnohých úsekov a hraničných priechodov v zime

Zaujímavosti:

 • Kymyz – národný nápoj z mlieka kobýl
 • Ferganské údolie – propagované územie
 • Osh – historické mesto s posvätnými lokalitami
 • Čučuk, Fuchuza a iné gastronomické ojedinelosti
 • Džengis Čokusu 7 439 m – štít víťazstva, najvyšší vrch Ťan-šanu
 • Divorastúci orechovník. Krajina vlašského orecha
 • Tradičné jurty a jazda na koňoch
 • Turizmus len v lete
 • Kargay-Bulak a okolie s rozlohou 105 000 km2 habitatom snežného leoparda
 • Zaujímavosťou sú tri enklávy na západe Kirgizska.
 • Počas éry Sovietskeho zväzu sa práve v Kirgizsku v oblasti Mailuu-Suu ťažil rádioaktívny urán. Dnes ekologická katastrofa a časovaná bomba.

 


Viac nájdete aj na:

 • OTTOVA VŠEOBECNÁ ENCYKLOPÉDIA A-L, Kolektív, Agentúra Cesty, s.r.o., Bratislava, 2006, ISBN 80-969159-3-2, , str. 624,625
 • NOVÉ UNIVERSUM VŠEOBECNÁ ENCYKLOPEDIE, Kolektív, Euromedia Group k.s., Praha, 2003, ISBN: 80-242-1069-X, str. 559
 • https://www.snowleopard.org/our-work/where-we-work/kyrgyzstan/
 • http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/asia-and-the-pacific/kyrgyztan/sary-chelek/
 • MZV.SK https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/kirgizska-republika?displayMode=2&amp%3Bstrana=2&strana=3
 • http://www.airport.kg
 • https://share.america.gov/if-genghis-khan-were-alive-hed-want-to-be-here/