OOCR „ŠARIŠ“- Bardejov je nominovaná na ocenenie

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ – Bardejov získala nomináciu na udelenie ocenenia,,Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2020. “ Ocenenie v ankete získali v minulosti osobnosti a zamestnanci pracujúci a podnikajúci v cestovnom ruchu, ale aj produkty a zariadenia cestovného ruchu. Tento rok sú však kategórie len dve -AntiCovid a Celoživotný prínos v oblasti cestovného ruchu.

Anketu vyhlásila Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska. V kategórii AntiCovid je nominovaná aj OOCR Šariš“ Bardejov. Spolu s ňou súťažia aj samosprávy, jednotlivci, podnikatelia, zariadenia a organizácie, ktoré podnikli najväčšiu snahu o podporu či udržanie turistov a zamestnancov počas pandémie.

„Minulý rok bol zatiaľ najťažší v našej existencii. Snažili sme sa marketingovo a propagačne podporiť aspoň tie aktivity cestovného ruchu, ktoré pandémia povoľovala. Nomináciu vnímam ako ocenenie nášho mimoriadneho úsilia a dlhoročnej práce, ktoré sme vynaložili nato, aby sme čiastočne eliminovali negatívny dopad obmedzujúcich opatrení. Najviac kríza zasiahla múzeá, reštaurácie, wellness a hotely. Sľubné leto nám pomohlo aspoň čiastočne reštartovať cestovný ruch. Druhá vlna pandémie a ďalšie opatrenia nás opäť zastavili. Napriek všetkému stále podporujeme PR a marketingové aktivity, aby sme udržali povedomie o aktivitách, ktoré sú povolené, ale i všeobecne o  atraktivitách nášho regiónu aby sme boli medzi prvými pri reštarte nášho odvetvia,“ hovorí Radomír Jančošek, riaditeľ OOCR ,,ŠARIŠ“–Bardejov.

Aktivity OOCR „ŠARIŠ“- Bardejov

V nominácii na ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2020 sa uvádza: ,,OOCR „ŠARIŠ“- Bardejov  svojím osobným prínosom výrazne prispela k rozvoju cestovného ruchu v regióne Šariš.Na propagáciu regiónu vytlačili tisíce letákov, máp, turistických sprievodcov, propagujúcich pamiatky UNESCO v Bardejove, liečivé singletracky, wellness, historické a turistické atrakcie v Bardejovských Kúpeľoch, drevené kostolíky v regióne či upozornili na  prírodné a kultúrne dedičstvo v okolí. OOCR „ŠARIŠ“- Bardejov sa podieľala na vzniku video filmu o regióne Šariš, webstránky www.visitbardejov.sk a prezentovala región aj na svetových veľtrhoch.“

Singletracky a náučné chodníky

Činnosti OOCR „ŠARIŠ“- Bardejov sú, že dĺžka obnovených značených turistických chodníkov v okolí Bardejova dosahuje dĺžku cca 40 km. Pre cykloturistov a turistov sú k dispozícii rôzne kategórie atrakcií – singletracky, kyslíkové cesty i náučné chodníky.

Obnovili sa aj mnohé prvky turistickej infraštruktúry – desiatky altánkov, odpočívadiel, rozhľadne na Kamennej Hore  a náučnom chodníku Čierna Mláka, vybudovali sa oddychové a športové zóny pre deti.

Najnovším projektom OOCR „ŠARIŠ“- Bardejov je revitalizácia turistických chodníkov „Čerešňa“ a „Tri studničky“. Obnova prebiehala počas mesiacov október-december 2020.

Viac je na: www.kupele-bj.sk, www.bardejov.sk, www.svidnik.sk,
http://www.visitbardejov.sk/hlavne-menu/realizovane-projekty-oocr-saris-bardejov

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply