Kúpele Luhačovice sa neustále snažia nielen skvalitňovať služby, ale aj rozširovať svoje kapacity. Tento rok už plnohodnotne po rekonštrukcii funguje aj hotel Morava, čo malo za následok zvýšenie návštevnosti o 9,7 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka (reálny nárast dopytu bol v uvedenom období z hľadiska klientov 3 % a počet realizovaných pobytových dní sa zvýšil o 5 %). Celkovo za 1. polrok 2016 absolvovalo v Kúpeľoch Luhačovice pobyt 17 143 klientov, najväčší dopyt bol v prázdninových mesiacoch, kedy boli kapacity kúpeľov plne obsadené.

Ďalšie rekonštrukcie

V súčasnosti pokračuje v kúpeľnom areáli modernizácia energetického hospodárstva a s tým je spojené aj obmedzenie pohybu osôb a vozidiel. Modernizácia energetického hospodárstva začala v vlani, keď bolo centrálne zásobovanie teplom prostredníctvom pary v hoteloch Palace a Morava nahradené lokálnymi plynovými kotolňami. Základnou úlohou terajšej etapy je nahradenie centrálneho rozvodu pary horúcou vodou. Nový spôsob výroby tepla bude nielen ekonomicky výhodnejší, ale aj šetrnejší k životnému prostrediu. Projekt začal v auguste a s ukončením sa podľa plánu počíta v apríli 2017, pričom najviditeľnejšie sú výkopové práce, bez ktorých sa realizácia nezaobíde.

ll-hotelpalace-cestovanie2016

O kúpeľoch

V roku 2015 Kúpele Luhačovice navštívilo takmer 33 tisíc klientov, čo zodpovedá roku 2014, ale počet pobytových dní sa zvýšil o 5 %. Rovnaký nárast je očakávaný aj v druhom polroku tohto roka a to aj z dôvodu už spomínaných navýšených ubytovacích kapacít. Pacienti s plnou alebo čiastočnou úhradou od zdravotných poisťovní sa v vlani na celkovom počte pobytových dní podieľali viac ako 55 %. Základom je česká klientela, zahraniční hostia dlhodobo tvoria okolo 10 %. Do kúpeľov jazdia predovšetkým z Rakúska a Slovenska (vlani cca 2 000), ale aj z Nemecka, Izraela a Ruska. Viac informácií na www.lazneluhacovice.cz