Napriek tomu, že mnohé plesá sú zachované po tisícky rokov, niektoré z menších časom čaká zánik. O tejto skutočnosti vedia odborníci aj milovníci Tatier už nejaký čas.
K ich zániku prispieva otepľovanie, zmena tokov niektorých potokov, neustále zasypávanie dna ďalšími horninami, ale aj inou geologickou činnosťou. Na šťastie zánik Štrbského plesa a mnohých ďalších veľkých ples v blízkej dobe vôbec nehrozí. Plesá v našich veľhorách vznikli ľadovcovou činnosťou a dnes sú turistickými lákadlami milovníkov hôr a turistiky. Najdostupnejším a najznámejším je Štrbské pleso nie ďaleko od Zubačkovej železnice, ´dalšími sú napríklad Popradské pleso, Žabie pleso, Skalnaté pleso, Hincovo pleso a ďalšie.