O propagácii Karpát a poľsko-slovenského pohraničia – rozhovor…

O propagácii Karpát a poľsko-slovenského pohraničia – rozhovor s podpredsedom Združenia Karpatský euroregión Poľsko:

Karpaty sú oblasť nezvyčajného koloritu, a to ako z hľadiska prírody, tak aj kultúry. Napriek atraktívnej krajine, bohatým tradíciám a mnohým zaujímavostiam zostáva na medzinárodnej scéne stále málo známa. Turisti čoraz častejšie vyhľadávajú miesta, kde si môžu oddýchnuť, ďaleko od ruchu veľkomesta. Kontakt s prírodou, rozhovor s inými ľuďmi či možnosť získať vedomostí vďaka cestovaniu sú záležitosti zvlášť žiadané v modernej a mimoriadne dynamickej dobe. Oblasť poľsko-slovenského pohraničia nám poskytuje ideálne podmienky na sústredené premýšľanie o minulosti aj súčasnosti.

Dawid Lasek

Aktivity vykonávané v rámci Karpatskej značky, a to aj vďaka projektu EtnoCarpathia, majú prispieť k tomu, aby sa dalo spozorovať atraktivitu územia Karpát. O týchto a ďalších iniciatívach Karpatského euroregiónu hovorí Dawid Lasek – podpredseda Združenia Karpatský euroregión Poľsko.

S akým zámerom vznikla Karpatská značka?

Karpatská značka je koncept, ktorý zhromažďuje najlepšie atrakcie a hodnoty oblasti Karpát s cieľom ich komercializácie a predaja. V súčasnosti je to vlastne jediná živá medzinárodná stratégia rozvoja tejto oblasti. Idea vznikla ďaleko odtiaľ, vo Švajčiarsku, a značka sa zrodila ako výsledok našich kontaktov a dobrej spolupráce s Inštitútom cestovného ruchu HES-SO v kantóne Valais. Na základe rozhovorov, pozorovania a skúseností sme usúdili, že jednotlivé karpatské regióny majú menšiu šancu samostatne preraziť na medzinárodnom trhu cestovného ruchu. Chceme, aby sa Karpaty stali módnymi, a aby sa tak stalo, je potrebné vytvoriť jedinečnú svojho druhu medzinárodnú teritoriálnu značku.

Ako sa môžu Karpaty stať značkou?

Karpaty predstavujú obrovský turistický potenciál, ktorý je potrebné vnímať v kategóriách príležitostí rozvoja. Carpathia je ekonomická značka kvality Karpát, v rámci ktorej budeme budovať postavenie tohto územia. Chceme, aby sa v hlavách spotrebiteľov zrodil záujem o Karpaty. Napríklad v Kazimierzi nad Vislou stojí obyčajný obed dvakrát toľko ako na inom, menej komerčnom mieste. Prečo? Pretože Kazimierz je značkové miesto. Karpaty majú práve potenciál takéhoto typu. Čerpáme inšpiráciu od najlepších a pozorujeme napríklad dianie v Alpách. Samozrejme, nechceme to duplikovať, ale na základe aktivít v tamtých oblastiach chceme identifikovať naše vlastné jedinečné hodnoty a zdroje. Na takýchto základoch budeme môcť budovať produkty a vytvárať tú cenovú prémiu.

V čom sú teda Karpaty jedinečné?

Vyznačili sme štyri hodnoty, ktoré vytvárajú ich najväčšie bohatstvo. Dve sa týkajú prírody a dve kultúry, a sú to: pokora voči prírode, zážitok z priestoru, multikulturalizmus a autenticita. Na báze týchto pilierov pripravujeme produkty značky Carpathia. Naši švajčiarski kolegovia urobili výskum tak v európskom, ako aj vo svetovom meradle a ukázalo sa, že po tomto druhu kultúrneho turizmu je skutočný dopyt. Po cestovnom ruchu premium. Značka je viac ako len logo. To je idea spájajúca ľudí pri tvorbe jedinečnej turistickej ponuky.

Spomínali ste komercializáciu Karpatskej značky. Čo teda schováva pojem „turistický produkt“?

Je to jednoducho ponuka, niečo pripravené na predaj, napríklad výlet. Ide o to, aby si zákazník na celom svete mohol kúpiť napríklad 7-dňový pobyt v Karpatoch a spoznať celú senzoriku ľudových kultúr, teda: Pogórzanov, Lemkov, Bojkov, Dolinianov, Zamaguria, Šariša a Zemplínu. Pracujeme na tom, aby takýto výlet – teda produkt – zahŕňal všetky dostupné atrakcie, v rámci ktorých si turista bude môcť vypočuť ľudovú hudbu, zjesť tradičné jedlá, zatancovať si alebo zapojiť sa do tematických workshopov.

A práve taký produkt ste vytvorili realizáciou projektu EtnoCarpathia. Čo ešte čaká turistov zaujímajúcich sa o tieto kultúry?

Hlavnou myšlienkou projektu je rozvoj a propagácia kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom vypracovania skôr spomínaného turistického produktu. V rámci projektu pre tých sedem území vypracovávame činnosti, ktoré zvýšia ich atraktivitu. Identifikovali sme všetky dôležité kultúrne, architektonické, gastronomické, módne či hudobné miesta. Vďaka tomu bude každý, kto sa rozhodne stretnúť s kultúrou pohraničia, na to pripravený, pretože hotový produkt mu uľahčí orientáciu v tejto oblasti.

Vráťme sa ešte na chvíľu ku Karpatskej značke – komu je zvlášť určená?

Samozrejme, každému, no na základe starostlivo vykonaných prieskumov sme vytvorili profil nášho klienta. Ide o človeka pochádzajúceho z mesta, v priemere po 40. roku života, ktorý hľadá nové miesta a hodnoty, no predovšetkým sa snaží nájsť sám seba. Značka Carpathia je sociálno-ekonomický koncept, ktorý má pomôcť rozvoju územia z komerčného hľadiska. Nemožno si však nevšimnúť, že súčasne ide o ponuku „pre dušu“. Nie nadarmo sa jej sloganom stala fráza „Listen to yourself“, alebo „Započúvaj sa do seba“.

Pohraničné oblasti nie sú masová turistika. Tento mystický priestor, príroda a kultúra sú ako stvorené na zamyslenie. Môže to byť miesto tak pre skúsených turistov a vyhľadávačov atrakcií, ale aj pre unaveného a zblúdeného človeka, ktorý prichádza napríklad z Londýna, Berlína či Viedne a tu sa duchovne obnovuje, tu nachádza tento priestor pre seba. Ľudia majú rôzne motivácie k tomu, aby sa pohli z domu.

A akú úlohu v tom všetkom plní Karpatský dohovor?

Ide o prvok, ktorý to všetko spája. Naša organizácia Karpatský euroregión je koordinátorom Karpatskej platformy udržateľného cestovného ruchu Karpát. Je to jediná medzinárodná dohoda medzi vládami siedmich karpatských krajín. Vlády Srbska, Česka, Ukrajiny, Slovenska, Rumunska, Maďarska a Poľska podpísali medzinárodný dohovor, v rámci ktorého chránia a propagujú oblasť Karpát. Karpatský euroregión bol týmito vládami určený za inštitúciu, ktorá má koordinovať trvalo udržateľný cestovný ruch v týchto oblastiach. Je to veľmi zodpovedná funkcia a silný politický mandát. Podporujeme trvalo udržateľný cestovný ruch, čo znamená, že konáme s ohľadom na životné prostredie, kultúru s tým, že udržiavame všetky hodnoty týkajúce sa ochrany prírodných zdrojov.

Vyzerá, že stojí pred vami veľká výzva. Aké sú teda najbližšie plány Združenia Karpatský euroregión?

Náš plán sa volá Karpatský horizont 2030. Ide o našu stratégiu do roku 2030 a zahŕňa tri paradigmy: integráciu potenciálu, komercializáciu a internacionalizáciu. My ako euroregión sme tu na to, aby sme spájali potenciály, ľudí a inštitúcie v Karpatoch. Chceme vytvoriť sieť spolupráce, ktorá bude predstavovať spoločný sociálny a ekonomický priestor. Plánujeme tiež posilniť našu štruktúru a už v tomto momente ako euroregión prijímame medzi nás zahraničné subjekty. Pokiaľ ide o Karpaty, máme ambíciu byť v tých 10 rokoch popredným hráčom v tejto sfére.

Rozhovor vznikol v rámci projektu EtnoCarpathia, spolufinancovaného z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a Národným inštitútom slobody – Centrum rozvoja občianskej spoločnosti z prostriedkov Programu rozvoja občianskych organizácií na roky 2018 – 2030.

karpaty logá

Ideou projektu je rozvíjať a propagovať kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia.

Viac informácií a projekte: https://etno.visitcarpathia.com/

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply