V Starom Smokovci si môžete načerpať minerálku miestnej kyselky

Minerálne pramene sú bohatstvom Slovenska. Mnoho z nich je turistickou atrakciou, alebo presnejšie miestom hodným záujmu turistov na danom mieste. V Starom Smokovci okrem lyžovačky, ubytovania a turistiky nájdete aj pekne upravené okolie miestneho prameňa Smokoveckej kyselky. Nájdete ju pomerne ľahko. Okolo hotela Grand Hotel Smokovec prejdite smerom na východ po ceste nad hotelom, ďalej nad miestnym úradom okolo zanedbaného starého kina stále po ceste až k zákrute, odkiaľ je výhľad na miestny zelený supermarket a niekoľko predajní športových potrieb. Práve tu sa stretnete s veľmi pekným miestom a kaskádovým potôčikom, po ktorom vyteká voda. Celé okolie je chránené, rovnako ako celé Tatry.

Smokovecká kyselka, Starý Smokoveclka

Prameň smokoveckej kyselky poskytuje pitnú liečivú vodu slabého minerálneho zápachu a dobrej chuti. Voda je prírodná, hydrouhličitanová, vápenatohorečnatá, uhličitá, studená hipotonociká. Má tak vplyv na široké spektrum zdravotných komplikácií.

Starý Smokovec, smokovecká kyselka

Starý Smokovec, smokovecká kyselka

Kyselky v Tatrách
Pramene kyseliek sú známe od praveku. V 13. storočí sa viac prejavil záujem ľudí z okolia o tieto pramene a objavujú ich význam. V roku 1793 bolo založené prvé klimaticko-vodoliečebné zariadenie, ktoré dalo vzniknúť prvej osade vo Vysokých Tatrách. Tou osadou je práve Starý Smokovec, v ktorého okolí je v skutočnosti ešte ďalších pár prameňov.

foto: © TM

Cestovateľ milujúci svoju rodnú krajinu, regióny Slovenska, ale aj neotrepané bezpečné turistické ciele s dobrými ľuďmi. Víta tipy na zaujímavosti slovenských regiónov a nepohrdne ani zážitkami z ciest v zahraničí.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply